Byen Thorning
Verdens navle
og centrum i Jylland

  Thorning ByPortal
 
       www.thorningby.dk - Vand - gas - el Dannebrog - www.thorningby.dk

Informér familie, venner
og kolleger om
Thorning ByPortal
klik
her

   

40 km/t                                                  50 km/t                                      Pas på vores børn! Der er 50 km/t hastighedsbegrænsning gennem hele Thorning By - I bymidten 40 km zone - Tak fordi du overholder det. Hjælp os med at redde menneskeliv.
 Startside - Home
 Lokalnyt
 Aktiviteter
 Gadekæret
 Markedspladsen
 Om Thorning by
 I Thorning
 Kommuneinfo
 Foreninger
 Erhvervsliv
 Trafik
 Links
 Tilmeld links
 Kontakt ByPortalen
 Bladet Blichfang
 Kirkeblad
 Forsamlingshuset
 Blicheregnen Museum

Er det alvorlig ulykke eller livstruende sygdom? - ring 112

Haster det? Hverdage kl. 8-16: ring til egen læge. Uden for lægens åbningstid - ring til lægevagten på tlf. 7011 3131

Kan det vente? Ring til egen læge og bestil tid til undersøgelse, fornyelse af recept mv.

Thorning ByPortal
er på Facebook - klik her

Gør websiden til startside - klik her

Vand, Gas og el

Vandværk: Thorning vandværk

Hårdhedsgraden målt i 2011 = 7-8,0
(har betydning for indstilling af din opvaske- og vaskemaskine og rigtig dosering af sæbe m.m.)

Generelt om vand: (gengivet med tilladelse fra Den lille Lommebog)

Hårdhedsgrad total
Calcium og magnesium bestemmer vandets totale hårdhed - et stort indhold giver hårdt vand; et lille giver blødt vand.
Hårdheden opgives i tyske hårdhedsgrader - ºdH - og vandet kan karakteriseres efter følgende skala:

ºdH

Karakteristik 
0 - 4 meget blødt
4 - 8 blødt
8 - 12 middelhårdt
12 - 18 temmelig hårdt
18 - 30 hårdt
over 30 meget hårdt


(1
ºdH = 17,86 PPM Amerikansk hårdhed - 1,25. Engelsk hårdhed - 1,78. Fransk hårdhed)

Total hårdhed = forbigående + blivende hårdhed. Den forbigående hårdhed kan bringes ud af vandet ved opvarmning, således at den del calcium og magnesium, der er bundet til bicarbonat, udfældes som calciumcarbonat (kedelsten).
Den blivende hårdhed bestemmes som forskellen mellem den totale og den forbigående og kan angives som den mængde calcium og magnesium, der svarer til sulfat og evt. chlorid.
Der er ikke stillet vandkvalitetskrav til hårdhed, men den totale hårdhed bør ligge mellem 5 og 30 ºdH.

pH
pH er et udtryk for vandets surhedsgrad. pH = 7 svarer til neutral reaktion. Hvis pH er større end 7 er vandet basisk; mindre end 7 er det surt.

Højst tilladte værdi: 8,5. Vejledende værdi: 7,0-8,0

Ledningsevne
Ledningsevne eller konduktivitet er udtryk for vandets indhold af opløste salte og kan benyttes som en hurtig metode til kontrol af vandets saltindhold. Jo flere opløste salte, jo flere ioner og derved højere ledningsevne. Ledningsevne er således et udtryk for mængden af opløste salte, målt i milli Siemens pr. meter

Vejledende værdi typisk større end 30 mS/m

Permanganattal
Kaliumpermanganattallet er udtryk for vandets indhold af ilteligt organisk stof. Højt permanganattal kan indikere, at vandet er forurenet.

Højst tilladte værdi: 12 mg/l. Højere værdi kan fastsættes med særlig godkendelse.

Calcium, Ca++
Calcium er sammen med magnesium en hårdhedsdanner, og der stilles ikke separate vandkvalitetskrav til calcium. Se under hårdhed.

Magnesium, Mg++
Magnesium er sammen med calcium en hårdhedsdanner. For højt indhold kan give smagsproblemer. Se i øvrigt under hårdhed.

Højst tilladte værdi: 50 mg/l. Højere værdi kan fastsættes med særlig godkendelse.

Temperatur
Vandets temperatur i ledningsnettet

Højst tilladte værdi: 12 °C

Udseende, Lugt og Smag
Drikkevand skal være klart, fri for bundfald, og det må ikke have afvigende udseende, lugt eller smag – bortset fra lugt og smag af klor, som visse steder bruges som desinfektionsmiddel. Lugt og smag vurderes organoleptisk af rutinerede medarbejdere i laboratoriet, mindst 2 bedømmelser ved afvigende resultater.

Spar på vandet

 • Erstat rindende vand med vand i krus, balje eller spand
 • Luk for vandet, når du ikke bruger det
 • Stop dryppende vandhaner
 • Opbevar koldt drikkevand i køleskab
 • Udskift blandingsbatteriet i bruseren til et med termostat
 • Skift toilettet til et med lille og stort skyl, eller monter en spareindsats
 • Udskift toilettet, hvis det løber. Selv en meget lille utæthed kan koste mange tusinde kroner om året
 • Køb vaske- og opvaskemaskiner med lille vandforbrug
 • Fyld vaske- og opvaskemaskinen helt op
 • Tag brusebad i stedet for karbad, og få monteret en spareindsats i bruseren
 • Pas på utætte eller gennemtærede vandrør
 • Vask bilen med spand og børste i stedet for vandslange
 • Aflæs vandmåleren en gang om måneden, så du opdager vandspild hurtigt
 • Brug opsamlet regnvand, når haven skal vandes.

Priser på vandet - klik her


Gas

Naturgas Midt-Nord I/S er et kommunalt ejet selskab, som distribuerer gas til ca. 50.000 private husstande samt større virksomheder og fjernvarmeværker i Ringkøbing, Århus, Viborg og Nordjyllands amter. Naturgas Midt-Nord I/S ejes af 74 kommuner i selv samme område.

Naturgastarif pr. Februar 2011: ca. 8,79 kr./m3 inkl. moms og afgifter. Naturgasprisens sammensætning
Spar på energien - klik her
Sikkert fyr - klik her
Graddage - klik her
Kontakt før du graver - klik her
Indtast måleraflæsning - klik her
Energi 2000 holder øje med forbruget. (kodeord: 3a50K) - Hent programmet
Lokale Gasmestre - klik her


EL

Elprisen pr. kilowatt er pr. februar 2011 kr. 1.92 + årligt abonnement (private) på kr. 837

EnergiMidt - klik her

Besøg hjemmesiden til Frederiks Smede og VVS - klik her  www.fsvas.dk

 

Besøg hjemmesiden til Birger Brødløs A/S - Alt i EL - klik her www.brodlos.dk

 

Besøg hjemmesiden til Prebens Bolig-service - klik her  www.prebens-boligservice.dk

 

 

 

 


Thorning ByPortal - www.thorningby.dk © 2006-2015 - Senest opdateret mandag den 23. februar 2015

 

Siden er fremvist:

Copyright © 2006-2015 www.thorningby.dk Kopiering og gengivelse af tekst og billeder uden tilladelse er ikke tilladt jf. gældende lovgivning

 

Dette website er sponseret af
Den lille Lommebog

www.mitchi.dk www.knaldtilbud.dk www.slagtilbud.dk www.mirakelpriser.dk www.sparsom.dk www.webrotation.dk www.diodenet.dk www.lowenergy.dk www.lowpower.dk www.lysshop.dk www.softlight.dk www.blichfang.dk www.lommebog.dk www.thorningby.dk www.fjordnorge.dk www.livida.dk www.yasmina.dk www.jotne.dk www.scantrold.dk  www.glemsom.dk www.livida.dk www.kiksetjulelys.dk  www.fsvas.dk, www.brodlos.dk www.fotoalarm.dk www.prebens-boligservice.dk www.trimajora.com www.blicherlimo.dk